enkele feiten


  • Het maximale resultaat dat reflectiemanagement heeft kunnen realiseren is 84% vermindering van fouten met menselijke oorzaak die hebben geleid tot kwaliteitsverlies of verlies van arbeid en materialen.
  • 100% Terugdringen van menselijke fouten is onmogelijk. Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Toch merken we dat er altijd uitdaging is om nog een stap verder te komen. Uiteraard bepaalt de opdrachtgever zelf hoever die daarin wil gaan.
  • Uitspraak van een opdrachtgever: "Sinds de invoering van reflectiemanagement wordt de vergadering niet meer gedomineerd door mensen die menen te weten hoe het beter kan, maar daar zelf geen initiatieven voor nemen."
  • 'Stomme fouten' bestaan niet. Wat interessanter is, zijn de achterliggende oorzaken. Vaak valt hier veel winst te behalen. Neem bijvoorbeeld werkdruk. Vergissingen en fouten blijken in de praktijk de werkdruk enorm te verhogen, omdat het herstel er altijd 'even' tussen de gewone werkzaamheden door komt.
  • Met reflectiemanagement blijven mensen gewoon hun werkzaamheden uitvoeren. De tijdwinst die gehaald wordt uit het terugdringen van kwaliteitsverlies en verspilling komt direct ten goede aan extra productiviteit.
  • De eerste stap naar verbetering is dat mensen erkennen dat het beter kan. De één vindt het moeilijk om dat onder ogen te zien en voelt zich bedreigt in z'n functioneren. Een ander ervaart het als een bevrijding, want ziet gelegenheid om zich verder te kunnen ontwikkelen.
  • Voor een bedrijf met 5% winstmarge geldt dat bij €10.000 schade per jaar er €200.000 extra omzet gemaakt moet worden om die schade weer terug te verdienen. Mensen leveren dus extra arbeid om fouten te herstellen, maar moeten daarbovenop nog eens extra arbeid leveren om de kosten daarvan te compenseren.

Graag vertellen wij u hier meer over. Wilt u meer weten? Bel of mail ons.

Copyright 2012, Reflection Management.