de voordelen

  

1.    toename arbeidsproductiviteit

In de praktijk laat reflectiemanagement zien dat het kwaliteitsverlies tot wel 84% kan terugdringen. Dat leidt tot forse vermindering van herstelwerkzaamheden en dubbele activiteiten. Er komt meer tijd beschikbaar voor kerntaken, zodat de productiviteit verhoogt en productiepieken intern beter worden opgevangen.

 

2.   hoger kwaliteitsniveau

Medewerkers zijn zich meer bewust van hun aandeel in kwaliteitsverlies. Zij gaan meer oplossingsgericht denken en leveren actieve bijdrage in het voorkomen van afwijkingen.

 

3.    meer klantenbinding

Medewerkers zijn zich tevens meer bewust van het eindoordeel van de klant en de rol die zij daarin spelen. Er ontstaat een intrinsieke drive om het beste voor de klant te kunnen betekenen. Daarmee zal de binding met klanten nog hechter worden.

 

4.    hoog rendement

Een toename van de arbeidsproductiviteit levert meer winstgevendheid. Enerzijds omdat er minder inhuurkrachten nodig zijn en de brutowinstmarge dus hoger uitvalt. Anderzijds met minder personeel hetzelfde werk kan worden verricht. Een hogere arbeidsproductiviteit maakt daarbij een organisatie minder kwetsbaarheid voor marktschommelingen.

 

5.    meer ruimte voor creativiteit en vernieuwing op de werkvloer

Fouten in een productieketen ondermijnen het vertrouwen bij personeel om nieuwe en gedurfde stappen te ondernemen. Plat gezegd is iedereen al blij als alles goed verloopt. Creativiteit en vernieuwing komen tot wasdom als medewerkers kunnen vertrouwen op een efficiënte en betrouwbare productieketen die niet ontregeld wordt door verspilling en kwaliteitsverlies.


 

Graaf vertellen wij u meer. Wilt u meer weten? Bel of mail ons.


Copyright 2012, Reflection Management.